Tarieven

Benodigde tijd voor consulten
Een eerste consult duurt meestal 45-60 minuten (directe tijd) en daarna is er nog 15-30 minuten voor de administratie nodig (indirecte tijd).
Vervolgconsulten duren meestal 15-30 minuten (directe tijd) en daarna nog 15 minuten voor de administratie (indirecte tijd).

Zowel de directe als indirecte tijd worden in rekening gebracht.

Zorgverzekering
Vanuit de basisverzekering wordt er 3 uur dieetadvisering vergoed. Deze kosten gaan wel eerst van uw eigen risico af. Is dit niet voldoende, dan is er mogelijk nog extra vergoeding mogelijk vanuit uw aanvullende verzekering. Vraagt u dit na bij uw zorgverzekeraar. De kosten van de consulten worden ingediend bij uw zorgverzekeraar.

Zelf betalen
Mocht u de behandeling zelf willen betalen of u heeft geen extra vergoeding meer vanuit uw zorgverzekering, dan worden de volgende tarieven gehanteerd:

Consult:€ 15 per kwartier.
Toeslag thuisbezoek: € 20 per bezoek.

Hiervan ontvangt u dan een factuur.